Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокурорската колегия на ВСС атестира осем обвинители

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе периодично атестиране на Димитрина Димитрова Шекерева – административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Карлово и на Димитър Георгиев Георгиев - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Бургас, като прие комплексна оценка „много добра".

Проведено бе и  предварително атестиране на прокурорите Георги Георгиев, Марина Ненкова, Антония Въчкова, Вероника Димитрова – всички от Софийска районна прокуратура и на Христина Апостолова от Районна прокуратура – Бургас. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие комплексна оценка от атестирането „много добра“.

Проведено бе и извънредно атестиране на Катерина Лещакова - прокурор в Окръжна прокуратура - Велико Търново, като Прокурорската колегия и отреди комплексна оценка от атестирането „много добра".

Facebook logo
Бъдете с нас и във