Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокурорската колегия на ВСС не подкрепи кандидатурата на Десислав Начков за окръжен прокурор на Враца

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, избор за назначаване на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Враца и с 3 гласа „За“ и 7 гласа „Против“, не подкрепи кандидатурата на Десислав Първанов Начков – изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Враца.

Събеседването бе проведено чрез видеоконферентна връзка, във връзка с решение на Прокурорската колегия по протокол №14/15.04.2020 г. в д.т 20.

Facebook logo
Бъдете с нас и във