Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокурорската колегия на ВСС одобри кандидатурата за коомандирован национален експерт в Евроджъст

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатурата на Елка Ваклинова – прокурор в Софийската градска прокуратура за участие в процедурата за подбор на командирован национален експерт в Евроджъст. Същността на работата ще се състои в това да подкрепя оперативната дейност на Евроджъст чрез анализи и правни консултации на стратегическо и оперативно ниво; да изготвя становища и анализ за работата по делата по искане на националните бюра за осигуряване на бързо и ефективно съдебно сътрудничество между органите на държавите членки; да открива повтарящи се проблеми в съдебното сътрудничество, да идентифицира добри практики и да изготвя ръководства и насоки за практикуващите; да изготвя доклади за стратегически анализ и други стратегически документи въз основа на съответните данни, свързани с дадено дело; да проследява и докладва за развитието на правните инструменти и политики на ЕС в областта на наказателното правосъдие; да работи с инструменти за управление на данни и да осигурява хармонизирано въвеждане на данни в съответните бази данни; да присъства и да докладва за съответните междуинституционални срещи; да поддържа връзка с партньори в други институции по свързани с делата и стратегическите области на сътрудничество; да подпомага обмена на информация и управлението на данни, свързани с дадено дело.

Facebook logo
Бъдете с нас и във