Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокурорската колегия на ВСС организира дейността на Прокуратурата при извънредното положение

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по повод обявеното от Народното събрание на Република България на 13.03.2020 г. извънредно положение, във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19), в периода от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г., и на основание чл. 16, ал. 1 и чл. 30, ал. 5, т. 5 от Закона за съдебната власт взе решение, с което се определят следните мерки относно организацията на дейността на Прокуратурата по време на извънредното положение:  1. Да се съобрази участието на прокурори в съдебни дела за периода от 18 март 2020 г. до прекратяване на извънредното положение съгласно решение на Съдийската колегия от 15.03.2020 г., допълнено с решение на Съдийската колегия от 16.03.2020 г.
  2. Административните ръководители, съобразно спецификата на работата във всяка прокуратура да въведат организация на дейността чрез работа по график или работа от разстояние (дистанционна форма на работа).
  3. Административните ръководители да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена, разполагане на работните места на подходящо разстояние и други предпазни мерки съобразно препоръки от Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02 2020 г. на министър-председателя на Република България.
  4. Достъпът на прокурори, следователи и съдебни служители в съдебните сгради, се определя със заповед на съответния административен ръководител.
  5. Административните ръководители да организират извършването на всички административни услуги на принципа на „едно гише“, физически разположено максимално близо до входа на съдебната сграда като осигурят непрекъснатото му обезпечаване с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.
  6. Препоръчва се призоваването на лица по преписки и досъдебни производства за периода на обявеното извънредно положение да се извършва по телефон или по електронен път.
  7. Препоръчва се подаването на документи да се извършва по пощата или по електронен път.
  8. Работата на деловодствата с граждани да се ограничи максимално, като информацията за въведената организация да се публикува на сайтовете на прокуратурите.
  9. Справки се извършват САМО по телефоните, обявени на официалните страници на прокуратурите или по електронен път на обявените от тях електронни адреси.
  10. Информацията относно създадената организация в условията на обявеното извънредно положение да се публикува на официалните електронни страници на съответните прокуратури.Горепосочените мерки влизат в сила от вземане на решението на Прокурорската колегия до прекратяване на извънредното положение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във