Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокурорската колегия на ВСС прие решение относно допълнителното трудово възнаграждение при заместване

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение, по предложението на Красимира Филипова – заместник на Главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, относно допълнително трудово възнаграждение при заместване на административен ръководител, да изпрати материалите на Комисията по правни въпроси към Висшия съдебен съвет с искане за становище и предложение за проект на решение.

Предложението на Красимира Филипова е текстът да добие следната редакция: „При заместване на административен ръководител от съдия, прокурор или следовател, който не е заместник на административния ръководител, да се изплаща допълнително трудово възнаграждение, във връзка с чл. 259, ал. 1 от КТ, при спазване Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи и в рамките на утвърдените бюджетни средства на съответния орган на съдебната власт“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във