Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокурорската колегия на ВСС проведе избори за административни ръководители на ОП – Кърджали и РП – Свиленград

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Кърджали, в който участва атестираният кандидат Желязко Димитров Стефанов – изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Кърджали и с 4 гласа „За“ и 6 гласа „Против“ не прие кандидатурата му. Прокурор Стефанов кандидатства за длъжността за втори мандат.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе и избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Свиленград на Мария Михайлова Кирилова – прокурор в Районна прокуратура - Свиленград, изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Свиленград и с мнозинство я избра за заемане на длъжността.

Прокурор Мария Кирилова притежава над 20 години юридически стаж, като започва професионалната си кариера като следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура – Хасково, въз основа на решението на ВСС по протокол № 25/02.07.1999 г. С решение на ВСС по протокол № 14/15.03.2006 г. е назначена на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Свиленград и изпълнява тази длъжност от 02.05.2006 г. до 20.09.2017 г. С решение на ПК на ВСС по протокол № 29/20.09.2017 г. е определена за и.ф. административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Свиленград. Според концепцията си за стратегическо управление, прокурор Кирилова е мотивирана за участие в избора за длъжността, защото е придобила знания и опит като прокурор в РП - Свиленград и като и.ф. административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Свиленград вече две години.

Притежава собствено убеждение, че възприемането и опознаването на една структурна организационна единица от няколко ъгли, представлява добра основа за справяне с предизвикателствата, свързани с управлението й. Със Заповед № ЛС-4100 от 16.12.2013 г. на Главен Прокурор е поощрена с отличие „служебна благодарност“ за висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във