Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокурорската колегия на ВСС проведе предварително атестиране на Пламен Чобанов – прокурор в РП - Пловдив

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ и остави без уважение възражението на Пламен Чобанов – прокурор в Районна прокуратура - Пловдив, относно изготвената му комплексна оценка и проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ /в сила до 11.02.2020 г./, във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ /ДВ, бр. 11/07.02.2020 г./ предварително атестиране, като прие, на основание чл. 206, ал. 1, във връзка с чл. 205, ал. 4, т. 1 от ЗСВ комплексна оценка „Много добра“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във