Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокурорската колегия на ВСС ще избере модел за оптимизация на съдебната карта на прокуратурите

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за запознаване резултатите в изпълнение на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ – поддейности 1.5 „Изготвяне на детайлни доклади по места за реорганизация на съдебни структури “ на проекта, 1.6 „Разработване на предложения за оптимизация на съдебната карта“ на проекта и 1.7 „Избор на модел за оптимизация на съдебната карта“ на проекта, от обхвата на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г - детайлни доклади за реорганизация на районни прокуратури, доклад – предложения за оптимизация на прокуратури и резюмета от проведени пет броя публични обществени обсъждания на разработените модели за оптимизиране на районни прокуратури.

Колегията насрочи обсъждането за 07.10.2020 г., на което ще бъде избран модел за оптимизация на съдебната карта за прокуратурите, въз основа на който ще бъде да изготвена и приета Пътната карта с план за действие за реорганизация на съдебните структури на окръжно и апелативно ниво.

В зависимост от избора на модел, предвид правомощията на колегиите по чл. 30, ал. 5, т. 6 от ЗСВ и след съгласуване с министъра на правосъдието Прокурорската колегия ще предложи на Пленума на ВСС да одобри и приеме Пътна карта с план за действие за реорганизация на съдебни структури на окръжно и апелативно ниво и преходен период, не по-дълъг от 12 месеца, за подготовка и стартиране изпълнението на взетите решения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във