Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокурорската колегия на ВСС увеличи числеността на съдебните служители в обвинението

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет разкри, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, четиринадесет щатни бройки за съдебни служители в Прокуратурата на Република България.

Съгласно решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 5/27.02.2020 г. са съкратени двадесет и осем свободни щатни бройки от щата на Националния институт на правосъдието, предвидени за обезпечаване дейността на Националния учебен център в „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна.

Комисии „Съдебна администрация“ към Съдийската и Прокурорската колегии предлагат щатната численост на съдилищата и прокуратурите да бъдат увеличени с по 14 щатни бройки, при обоснована необходимост от увеличаване броя на съдебните служители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във