Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокурорската колегия на ВСС защитава Вероника Трифонова с декларация

По повод разпространената на 13 септември 2021 г., информация от медии, според която Временната парламентарна комисия препоръчва отстраняване и разследване на Вероника Трифонова – европейски делегиран прокурор от Република България, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изразява тревога и безпокойство от поредния опит за грубо погазване на принципите за върховенството на закона, разделението на властите и независимостта на съдебната власт. Свидетели сме на последователни и тенденциозни действия за дестабилизиране и подронване авторитета на Прокуратурата на Република България, както и на работата на българските прокурори. Съдебната власт и в частност български прокурор, понастоящем представител на Европейската прокуратура, отново са обект на опит за институционална намеса и политическа злоупотреба в хода на поредната предизборна кампания.

Категорично се противопоставяме на разгласената от председателя на Временната комисия препоръка, която дискредитира българската държава и Народното събрание, като законодателен орган, тъй като представлява опит за манипулация не само на българското общество, но и на европейската общност и на Европейската прокуратура. Под съмнение е поставено както решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за излъчване кандидатурата на Вероника Трифонова за европейски делегиран прокурор, така и решението на Европейската прокуратура за нейното назначаване. Отправените внушения за некомпетентност, нарушаване на професионалните и етични стандарти, злоупотреба със служебно положение и неправомерна обвързаност на прокурор Трифонова са в противоречие с етичните норми и дължимото поведение, което следва да има народният представител.

Резултатът от работата на Временната комисия е компрометиран и от факта, че за нейния председател е налице конфликт на интереси, предвид изявлението му, че е имал качеството на адвокат на страни по преписката. По негови думи той лично е съветвал тези лица и е дал насоки за тяхното пасивно поведение, а именно да не дават сведения по наблюдаваната от прокурор Трифонова преписка, с предмет неправомерни действия на полицейски служители, както и че това е била неговата стратегия.

Припомняме, че като гаранция за защита правата на гражданите, българският законодател е предвидил механизми за контрол на прокурорските актове, които се постановяват въз основа на вътрешното убеждение на прокурора и оценка на събрания доказателствен материал.

Заявяваме своята безусловна и безрезервна институционална подкрепа към Вероника Трифонова и за пореден път призоваваме българските политици да не превръщат съдебната власт и магистрати в залог на своите амбиции и интереси.

Конституционно правомощие на Прокуратурата на Република България е да следи за спазване на законността и всеки опит за нейното дискредитиране е посегателство срещу основния закон и държавността.

Прокурорската колегия на ВСС отново призовава настоящите и бъдещи народни представители да се въздържат от изявления и действия, с които накърняват независимостта на съдебната власт и доброто име на българските магистрати.

Декларацията ще бъде изпратена до Президента на Република България, до председателя на Народното събрание, до служебния министър-председател на Република България, до посолствата на страните членки на Европейския съюз в България, до посолството на САЩ в България, до посолството на Обединено кралство Великобритания в България, до Европейския парламент, до Европейската комисия, до Европейския главен прокурор, до Консултативния съвет на европейските прокурори, до Комисията „ГРЕКО“, до Венецианската комисия, до Вероника Трифонова – европейски делегиран прокурор от Република България.

Декларацията е приета в съответствие с Механизъм /процедура/ за публична реакция на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет в случаи на засягане на независимостта и доброто име на прокурори и следователи, одобрен с Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 9 от 20 март 2019 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във