Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокурорската колегия предлага на Съдийската да обсъдят бъдещото оптимизиране на съдебната карта

По инициатива на главния прокурор Сотир Цацаров, Прокурорската колегия предложи на Съдийската колегия на ВСС да проведат съвместно работно обсъждане на бъдещата дейност по оптимизиране на съдебната карта. Наред с предстоящите действия на Прокурорската колегия по окрупняване на нови 29 районни прокуратури, ще бъдат обсъдени ефектът за работата на съдилищата след закриването на 11 районни прокуратури през 2018 г., както и евентуалните намерения на Съдийската колегия, включително по отношение на военното правораздаване.

Предлага се съвместното обсъждане да бъде проведено преди приемане на решение от Прокурорската колегия във връзка с оптимизирането на 29-те районни прокуратури. В предложението от главния прокурор е посочено, че съобразно чл. 126, ал. 1 от Конституцията, структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата. Уточнено е също, че с решение № 2/07.02.2017 г. по к.д. № 13/2016 г. Конституционният съд е дал задължително тълкуване на разпоредбата според която изискването на чл. 126, ал. 1 от Конституцията не съдържа задължение за съответствие на териториалните звена на прокуратурата с тези на съдилищата.

Главният прокурор г-н Сотир Цацаров припомни, че необходимостта  от предприемане на действия за финализиране на стартирали проекти за промяна на съдебната карта е посочена и в доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2018 г., изготвен от председателя на ВКС и приет за внасяне в Народното събрание на заседанието на Пленума на ВСС на 30.05.2019 г.

Съвместното заседание на двете колегии ще допринесе за синхрон в работата и съгласувани действия при бъдещи решения на Пленума на ВСС по чл. 30, ал. 2, т. 7 от ЗСВ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във