Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокурорската колегия проведе онлайн среща с Лаура Кьовеши

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши прие поканата на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да участва в онлайн работна среща във връзка с обсъждането на все още продължаващата процедура за избор на европейски делегирани прокурори от Република България. На срещата присъстваха двамата ѝ заместници - г-н Данило Чекарели и г-н Андрес Ритер, както и българският представител в Европейската прокуратура - Теодора Георгиева.

Обсъждането бе в духа на конструктивния диалог, с акцент върху текущото състояние на процедурата по подбор на европейски делегирани прокурори и следващите стъпки от нея. Европейският главен прокурор поясни, че назначаването на европейски делегиран прокурор е прерогатив на Колегиума на Европейската прокуратура, и че Европейската прокуратура извършва задълбочена оценка на критериите за допустимост и съответния професионален опит и квалификация на кандидатите, определени от националните органи. Наред с това, европейският главен прокурор отбеляза, че при оценката на кандидатите за европейски делегирани прокурори, предложени от държавите членки, Европейската прокуратура винаги разглежда кумулативно всички критерии, определени в Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура.

Членовете на Прокурорската колегия разясниха, че посочените кандидати напълно отговарят на кумулативните изисквания и са направили всичко възможно, за да не съществуват дискриминационни критерии за участие в процедурата. Коментирани бяха и особеностите на българската съдебна система и по-специално специфичната роля и правомощия на следователите, както и разделението на компетенциите между районните и окръжните прокуратури.

Европейският главен прокурор благодари за подробните разяснения, от страна на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и увери, че предоставените документи ще бъдат внимателно и обективно разгледани. Тя поясни, че в Европейската прокуратура е създадена работна група за разглеждане на всички документи, предоставени във връзка с кандидатите: автобиография; актуална кадрова справка; служебна бележка, удостоверяваща стажа по чл. 4, т. 4 от Правилата; копие от документи, удостоверяващи владеенето на английски език; мотивационно писмо и други документи по преценка на кандидатите. Тази работна група подпомага европейския главен прокурор при нейната оценка за съответствието на кандидатите с критериите за допустимост и професионалната квалификация и разполага с възможността да покани кандидатите за интервю.

Членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, заедно с европейския главен прокурор, се ангажираха да продължат конструктивния диалог в интерес на българските граждани.

Facebook logo
Бъдете с нас и във