Параграф22 Daily

§22 Новини

Промениха бюджета на съдебната власт след прехвърлянето на Бюрото по защита към правосъдното внедомство

Пленумът на ВСС извърши промяна по бюджета на съдебната власт за 2021 г. свързани с преминаването на Бюрото по защита към главния прокурор на Република България към Министерство на правосъдието, съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. Разходите по бюджета на съдебната власт, респ. бюджета на ПРБ, се намаляват с 3 586 390 лв., като със същата сума се променят и бюджетните взаимоотношения.

Максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети, както и на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. по бюджета на съдебната власт са в размер на 1 374 865 лв.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във