Параграф22 Daily

§22 Новини

Промениха правилата за работа на съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отмени т. 5 от ал. 2 на чл. 22 и т. 6 от ал. 2 на чл. 22 от Правилата за работа на Колегията. Редакциите са предложени от Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК на ВСС. Те отчитат приетите със ЗИД на ЗСВ (обн. „Държавен вестник“, бр. 11/07.02.2020г.) промени в Закона за съдебната власт в частта относно атестирането и статута на Комисията по атестирането при Съдийската колегия на ВСС.

КСКНСС намира за целесъобразно осъществяването на правомощията за отправяне на предложения относно оптимизация на заетия и незаетия щат в съдилищата да бъде осъществявано от КАК, като не се отменя ангажираността на КСКНСС да отправя предложения в тази насока в случаите, когато намери за необходимо с оглед балансиране на натовареността в съдилищата.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във