Параграф22 Daily

§22 Новини

Промяна: Нови енергийни етикети на електроуредите

От своето въвеждане през 1994 г. енергийните етикети се наложиха сред потребителите в Европейския съюз като най-използвания и ясен инструмент за сравняване на енергийните характеристики на електроуредите. Благодарение на стандартизираното предоставяне на информация, близо 85 % от европейските потребители взимат под внимание енергийния етикет при избора на домакински уреди, което води до значителни икономически и екологични ползи. Централно място върху етикета заема т.н. “енергийна скала“, съставена от стрелки с буквени означения в цветовите оттенъци от тъмнозелено (най-ефективен) до червено (най-малко ефективен). Според техническите си характеристики и консумацията на електроенергия, всеки модел електроуред се обозначава с конкретен клас, като колкото по-ефективен е електроуредът, толкова по-високо място заема в скалата.

Енергийният етикет също така предоставя важна допълнителна информация, като потребление на енергия, консумация на вода, ниво на шум и др.

Напредъкът на технологиите през последните години позволи преобладаващата част от предлаганите електроуреди да заемат най-високите класове (А+, А++, А+++, според досегашните етикети). Несъответствието на скалата с развитието на пазара рефлектира във все по-неясно разграничаване на степента на ефективност на различните модели, което силно затрудни избора на потребителите.

За да се подпомогнат потребителите, енергийният етикет бе актуализиран, а изискванията към отделните енергийни класове бяха повишени. Новата схема на енергийно етикетиране се въвежда с Регламент (ЕС) 2017/1369 и съответните делегирани актове на Европейския съюз и прилагането ѝ започва от тази година.

Кои продукти ще имат нови етикети от 2021 г.?

От 1 март 2021 г. новите етикети ще обхванат хладилните уреди, съдомиялните машини, битовите перални машини и комбинираните перални със сушилня, телевизорите и електронните екрани, а от 1 септември 2021 г. към тях ще се присъединят и светлинните източници. Смяната на етикетирането на останалите продуктови групи ще се извършва поетапно с влизането в сила на съответните делегирани регламенти на ЕС през следващите години.

Как ще изглежда новият етикет?

На пръв поглед новия етикет много прилича на стария, но освен че дизайнът му е осъвременен, в него има и някои нововъведения:


  • Преобразувана скала на класовете на енергийна ефективност от А до G при запазване на цветовите обозначения

  • В горния десен ъгъл на етикета ще има QR код, отвеждащ към регистрацията на продукта в европейската продуктова база данни EPREL, откъдето може да се получи разнообразна допълнителна информация

  • Информацията за енергийното потребление на продуктите е унифицирана, има по-добра видимост и е разположена в средната част на етикета

  • Пиктограмите, даващи информация за различните характеристики на продуктите, са разположени в долната част на етикета; някои от тях са запазени, други са осъвременени, а трети са съвсем нови

Какво друго е важно да се знае?

Днешните най-ефективни продукти ще бъдат класифицирани в по-нисък клас (напр. В или С). Това обаче не означава, че енергийната им ефективност е по-ниска. Идеята е да се даде възможност за по-нататъшно развитие на по-ефективни продукти и техните иновации да бъдат категоризирани в най-високия клас А.

Facebook logo
Бъдете с нас и във