Параграф22 Daily

§22 Новини

Протакане до следващия ВСС: Отложиха дебатите за освобождаване на Гешев

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ПВСС) взе решение, че предложението от юли 2021 г. на служебния министър на правосъдието Янаки Стоилов за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор Иван Гешев, не отговаря в пълнота на изискванията за допустимост, тъй като се реферира към доказателства, а не са изложени фактически обстоятелства сочещи на тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения на главния прокурор, или накърняващи престижа на съдебната власт по смисъла на чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията на Република България (КРБ).

В тази връзка с 16 гласа „За“ и 1 глас „Против“ Пленумът на ВСС уведоми министъра на правосъдието да отстрани констатираните нередностите в 7-дневен срок, считано от датата на вземане на решението. На основание чл. 10, ал. 2, във връзка с чл. 7, т. 3 от Вътрешните правила за установяване на основание за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на ВКС, председателя на ВАС и главния прокурор, министърът на правосъдието трябва да направи изложение на фактическите обстоятелства, за които се твърди, че са основание за предсрочно освобождаване на главния прокурор. В случай че нередностите не бъдат отстранени в посочения срок, Пленума на ВСС, на основание чл. 11 от Вътрешните правила ще остави предложението без разглеждане.

Предложението на министъра на правосъдието Янаки Стоилов от юли 2021 г. бе включено като допълнителна точка в дневния ред, във връзка с влязло в сила Определение на Върховния административен съд, Шесто отделение.

Пленумът на ВСС отложи разглеждането по същество на предложението на министъра на правосъдието Надежда Йорданова от март 2022 г., за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор до вземане на решение за преценката за допустимостта на предложението на министъра на правосъдието Янаки Стоилов, като за целта е насрочено заседание на 4 май 2022 г.

Процедурата по чл. 175, ал. 5 от ЗСВ за установяване на основание за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор по предложение на министър на правосъдието Надежда Йорданова е открита с решение на ПВСС на 4 април 2022 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във