Параграф22 Daily

§22 Новини

Проверяват три сигнала за нередности на изборите от 4 април 2021 г.

На 14 април тази година в Районна прокуратура - Плевен са били заведени три справки, постъпили от ОД на МВР в областния град. Те касаят евентуално извършени нарушения, свързани с политическите права на гражданите в деня на изборите за 45- то Народно събрание, проведени на 4 април 2021 година.

Констатирана е разлика между отразеното в изборните протоколи и отразеното в избирателните списъци на секции, относно избирателите, съответно бюлетини. Районна прокуратура - Плевен не е уведомена своевременно за посочените в справките обстоятелства и констатации, а едва на 14 юни 2021 година, т.е. повече от два месеца след деня на изборите. Към справките са били приложени единствено копия на избирателни списъци и протоколи на СИК.

Поради липса на данни за извършена каквато и да било проверка от органите на ОД МВР-Плевен, според правомощията им по реда на ЗМВР и липсата на достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, Районна прокуратура-Плевен незабавно е възложила проверки на основание чл. 145 от Закона за съдебната власт. На органите на ОД на МВР-Плевен са дадени подробни и конкретни писмени и задължителни указания по установяване на обстоятелствата, изложени в справките. Указано е да се изискат документи, да се установи самоличността на лица, да се снемат писмени сведения, да се приложат справки и други. Разпредено е извършването на проверка и на Председателя на ЦИК.

Материалите от проверките следва да бъдат докладвани на Районна прокуратура - Плевен, която след анализ на резултатите, ще направи преценка събрани ли са достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер.

Facebook logo
Бъдете с нас и във