Параграф22 Daily

§22 Новини

Провериха сигнал за замърсяване с мазут на плаж „Иракли“

Експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), от  Община Несебър -кметство Обзор и ИА „Морска администрация“ извършиха съвместна проверка по сигнал за мазут на плаж „Иракли“, получен на зеления телефон.

При извършен обход на плажа „Иракли“, който е със свободен достъп, не е отдаден на концесия и се стопанисва от Община Несебър, не е установен брегови източник на замърсяване. При огледа е констатирано наличие на единични бройки полуразтопени мазни топчета, със специфичен мирис на мазнини, с големина около 1-3 см., изхвърлени от морето, за което на общината е направено предписание за почистване в двудневен срок.

Според информация на ИА „Морска администрация“, отчетеното замърсяване вероятно е от палмово масло, изхвърлено в морето в следствие на миене на кораби – продуктовози, разрешено от международните регулации при спазване на строго определени изисквания за отдалеченост от брега - извън зоната от 12 мили. Вероятно се касае за транзитно преминаващ кораб, тъй като в българските пристанища не се разтоварва в течно състояние подобен товар.

Експресните резултати на място регистрират незначителни отклонение по показателите разтворен кислород и наситеност.При проверката е взета една водна проба от морето, която ще бъде анализирани в акредитирана Регионална лаборатория – Бургас и резултатите ще бъдат оповестени на електронната страница на БДЧР.

Facebook logo
Бъдете с нас и във