Параграф22 Daily

§22 Новини

Проверка установи унищожаване на дървета в Мелнишките пирамиди

Проверка на екоинспекцията в Благоевград е установила нерегламентирани изкопни дейности и унищожаване на дървета в защитената територия на „Мелнишките пирамиди“, обявени за  природна забележителност. Инспекцията е извършена след намесата на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов от РИОСВ, съвместно с представители на община Сандански, районното управление на полицията, служители на Държавно горско стопанство - Сандански и кмета на Мелник Сашо Филипов.

На място е установено, че е засегната защитената територия в обхвата на скат и прилежащото сухо дере. Земята от ската е използвана за засипване и мястото е заравнено. Засегнатата територия е на площ от около 2 дка и се намира непосредствено до църквата „Св. Петка“. В обхвата на засегнатата площ е премахната дървесна растителност, която е конфискувана от ДГС - Сандански.

Увредената площ попада в границите на защитената територия по смисъла на Закона за защитените територии и е в обхвата на две защитени зони –  „Мелнишки пирамиди“ за опазване на дивите птици, и „Среден Пирин – Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

За установените нарушения РИОСВ - Благоевград ще сезира прокуратурата. Когато бъде открит нарушителят, инспекцията ще му състави акт. През последните години в близост до установените днес незаконни действия е имало и други подобни нарушения, затова инспекцията очаква прокуратурата и полицията този път да установят нарушителя.

Вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов каза пред БНР, че има информация кой е нарушил режимите в защитената територия, но проблем за установяването му е, че дежурният прокурор не е пожелал да се включи в проверката: "Касае се за прокарване на просека, на път, който обаче е незаконен, в близост до Литовата къща и това не е първият случай, в който точно в близост до този туристически обект се случва подобно нарушение. Според сигналоподателя в разговор с багериста, наредено е именно от собственика на Литовата къща да се направи тази просека с багер".

Предполага се, че просеката е направена, за да се улесни достъпът до два малки параклиса в района.

Facebook logo
Бъдете с нас и във