Параграф22 Daily

§22 Новини

Прозрачността в МВР подобрява административното обслужване на гражданите и бизнеса

Проектът, който е изцяло финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" на ЕС, е елемент от цялостния процес на модернизиране на българската полиция и въвеждане на най-новите технологии в работата на министерството, заяви заместник-министърът на вътрешните работи Кирил Хаджихристев при официалното представяне на проекта. Той уточни, че МВР работи успешно с партньорите от ОПАК още от 2009 г. и съвместните усилия вече дават своите резултати при изграждане на модерно държавно управление във вътрешното ведомство чрез въвеждане на информационни и комуникационни технологии за оптимизация на работните процеси. Хаджихристев припомни, че вече са разработени Централизираната информационна система за документооборот, АИС Разследване в МВР и модулите за връзка с Единната система за противодействие на престъпността.


"Реализирането на подобни проекти подпомага нашите усилия за въвеждането на европейските стандарти в работата на МВР и създава условия за прозрачност в нашата работа", подчерта заместник вътрешният министър и допълни, че настоящият проект е естествено продължение на изпълнение на ангажиментите на вътрешното министерство за цялостното подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса, част от които е и въвеждането на електронно управление и предоставянето на електронни услуги.


Заместник-министър Хаджихристев изтъкна активното взаимодействие за повишаване ефективността в сферата на електронните административни услуги между МВР и МТИТС.


Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Камен Спасов бе категоричен, че днешното събитие е поредното доказателство за доброто сътрудничество между двете министерства. "МВР играе изключително важна роля в процеса на предоставяне на услуги за гражданите. От съществено значение е, че ръководството и служителите на министерството откликват и имат разбиране за важността на този проблем" , посочи заместник-министър Спасов. Той изрази задоволство от стартирането на проекта, който ще бъде в услуга за както на гражданите, така и на бизнеса. По думите му Министерството на вътрешните работи отдавна прави неща, които не са видими, но имат отношение към електронните услуги и използват информационните и комуникационните технологии в помощ и на гражданите, и на фирмите.


"Вярвам, че МВР ще продължи да върви в същата посока за намаляване административната тежест върху всички нас", допълни Спасов и изрази увереност, че след приключване на проекта ще бъдат представени реално работещи системи.


Директорът на Дирекция "Комуникационни и информационни системи" Ивайло Кънов, който е и ръководител на проекта, представи детайли по отношение на реализирането му. "МВР от дълги години следва принципа на хомогенност и консолидация при реализацията на подобни проекти с оглед оптимално използване на европейските средства. Именно този принцип е залегнал при подготовката и на настоящия проект", заяви той.


Кънов посочи, че проектът, предложен от МВР и одобрен от управляващият орган на ОПАК, ще подобри административното обслужване на гражданите и бизнеса. Част от въвеждането на електронно управление планира изграждането на минимум 30 административни услуги. Договорът по проекта е сключен на 20 юни 2014 г., а срокът за изпълнението му е 20 декември 2015 г. Финансирането е изцяло по оперативната програма и е в размер на 1 016 720 лева. Ангажирани с проекта са главните дирекции "Охранителна полиция" и "Пожарна безопасност и защита на населението" , дирекциите "Миграция", "Български документи за самоличност", "Планиране и управление на бюджета", "Управление на собствеността и социални дейности", "Правно-нормативна дейност" и "Комуникационни и информационни системи", която е и координатор по проекта.


Основната цел на проекта е подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез развитие на електронни административни услуги, предлагани от МВР. Специфичните цели са повишаване на ефективността и прозрачността и създаване на условия за качествено обслужване на хората като част от въвеждането на електронното управление. В рамките на проекта се предвижда проектиране и разработване на софтуер за предоставяне на нови електронни административни услуги, разработване на портал за осигуряване на достъп до електронните административни услуги на МВР и осигуряване на система за онлайн разплащания. В реализацията на последните два резултата се очаква да бъде постигнато максимално взаимодействие с МТИТС с цел резултатът от проекта да е изцяло хомогенен в общия проект за електронно управление.

Facebook logo
Бъдете с нас и във