Параграф22 Weekly

§22 Новини

Публични регистри за собствениците на фирми в ЕС

Имената на крайните собственици на компании и тръстове ще трябва да бъдат публикувани в публични регистри в страните от ЕС, съгласно приетите от Европейския парламент във вторник правила за борба с прането на пари. Законопроектът изисква от банките, одиторите, адвокатите, работещите в сферата на недвижимите имоти и казината да бъдат по-бдителни за подозрителни транзакции на техните клиенти, съобщава информационното бюро на ЕП в България.


"Публичните регистри ще направят живота по-труден за престъпниците, които се опитват да скрият парите си. Нашата икономика в момента губи огромни суми от укриването на данъци", заявява докладчикът от Комисията по граждански свободи Джудит Саргентини.


Съгласно приетите на първо четене промени в директивата за борбата срещу прането на пари, информацията за крайните собственици на правни субекти като дружества, фондации, холдинги и тръстове ще трябва да се публикува в публични централни регистри. Регистрите трябва да бъдат свързани помежду си и да бъдат "публично достъпни след предварителна онлайн регистрация", смятат евродепутатите. Европейският парламент добави и няколко нови разпоредби в директивата, за да защити личните данни на гражданите и да гарантира, че само минимално необходимата за регистрация информация ще бъде предоставяна.


Предложените правила изискват от банките, финансовите институции, одиторите, адвокатите, счетоводителите, данъчните консултанти, агентите по недвижими имоти и казината да бъдат по-бдителни за подозрителни транзакции на техните клиенти. Казината също са включени в обхвата на проектоправилата, като страните от ЕС ще могат да преценяват дали да включат в обхвата на правилата други хазартни услуги с ниска степен на обществена опасност.


Промените в директивата осигуряват подход, основан на оценката на риска, който позволява на страните членки по-добре да разбират, идентифицират и намаляват рисковете от пране на пари и от финансиране на тероризма. Депутатите са приели и промени в регламента за прехвърляне на финансови средства с цел подобряване на трансграничното проследяване на платците и получателите на средства и техните активи.


Правилата за "политически значимите лица", тоест за хората, при които рискът от корупция е по-висок заради политическите позиции, които те заемат са допълнени с "местните политически значими лица". Такива например са хората, които заемат или са заемали важен пост в държавата - държавните глави, членовете на правителството, върховните съдии и членовете на националните парламенти. В случаи на делови взаимоотношения с висок риск, при такива лица ще се предприемат допълнителни действия като установяване на произхода на средствата, с които те оперират и разполагат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във