Параграф22 Daily

§22 Новини

Публикуваха Наредба за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Днес, в бр. 68 на Държавен вестник, е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Наредбата беше приета в окончателния си вариант от Висшия адвокатски съвет на заседание на 24.07.2020 г.

Преди това, на основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, проектът, както и справка за всички постъпили предложения, бяха публикувани на сайта на Висшия адвокатски съвет.

Наредбата влиза в сила на 4 август.

Какво е най-същественото в промените?

С промените ВАдС връща старите, по-високи минимални адвокатски хонорари, които бяха отменени през май от Върховния административен съд (ВАС). За почти три месеца – от 15 май 2020 г. до 4 август 2020 г., гарантираните възнаграждения на адвокатите по много дела на практика бяха на нивата отпреди 10 години. Причината ВАС да обяви, че промените в наредбата, направени преди 6 години от ВАдС, са незаконни не беше в размерите на хонорарите, а че при приемането им съветът нито е публикувал проекта за тях, нито е провел обществено обсъждане по него.

Публикуваните днес промени в Наредба №1 бяха обсъждани в продължение на един месец и по тях постъпиха много предложения от адвокати. ВАдС обаче възприе само малка част от тях.

Двете най-значими промени, направени по предложения на адвокати бяха свързани с т. нар. малки изпълнителни дела и с тези по Закона за обществените поръчки. По изпълнителни дела за вземания под 1000 лв. беше фиксиран твърд минимален хонорар от 200 лв. А за тези над 1000 лв. се запази действащото правило, че минималното възнаграждение е ½ от хонорара за защита по гражданско дело със същия интерес.

Освен това измененията в наредбата предвиждат, че „в производства по обжалване на решението за откриване на процедура, решение за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата на възложител по ЗОП възнаграждението се определя съобразно чл. 8, ал. 1 върху прогнозната стойност; в останалите случаи на обжалване на решения на възложителя – 1000 лв.“.

С промените обаче се увеличават и немалко минимални възнаграждения. Така минималното заплащане по дела, по които законът предвижда наказание до 5 години затвор от 500 лв. (за близо три месеца беше 300 лв.) нараства на 600 лв. По-високи са и адвокатските хонорари по делата, по които санкцията е до 10 години лишаване от свобода и по тях вече ще се дължат не 800 лв., а 1000 лв. С 1000 лв. повече ще се плаща и по дела, по които наказанието е доживотен затвор. Преди 15 май 2020 г. хонорарът по тях беше 3000 лв., след това падна на 1800 лв., а сега беше гласувано да стане 4000 лв.

Сериозен ръст на минималното възнаграждение има и по делата за мерки за неотклонение – от 400 лв. на 600 лв. Минималният хонорар по делата за оспорване на бащинство се увеличава от 500 лв. на 600 лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във