Параграф22 Daily

§22 Новини

Публикуваха новия проекто-закон за МВР

Необходимостта от извършване на важни промени в законовата уредба и функциите на МВР е една от основните причини за изготвянето на изцяло нов закон. Документът обхваща правната регламентация, принципите, функциите, дейностите, устройството и управлението на МВР и статута на служителите в него.


При нормативното уреждане на управлението на министерството ясно са разграничени и регламентирани правомощията и отговорностите на политическото и професионалното ръководство. В проекта е намерило място и прецизното дефиниране на функциите и дейностите в МВР, включително и разтоварване на ведомството от несвойствени дейности /охрана на обекти със сигнално-охранителна техника по договори и търговски дружества/. Определени са и основните структурни звена, като органите на управлението им съобразно реализираните от тях дейности.


Предвижда се законът да влезе в сила от 1 януари 2014 г. и да отмени действащия досега.

Facebook logo
Бъдете с нас и във