Параграф22 Daily

§22 Новини

Публикувани са девети и десети брой на Бюлетина “Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“

В деветия брой на Бюлетина с „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ са включени резюмета на решенията, постановени от Съда в периода от месец октомври до месец декември 2015 г.

В последното тримесечие на 2015г. ЕСПЧ е постановил девет осъдителни решения, по едно от делата е приел, че няма нарушение. С решение по допустимост ЕСПЧ е отхвърлил една жалба поради злоупотреба с правото на жалба по смисъла на член 35, § 3 от Конвенцията.

Две жалби са заличени от списъка на делата след като Съдът е приел, че жалбоподателите нямат намерение повече да ги поддържат. Поради постигане на приятелско споразумение е заличена още една жалба. Част от осъдителните решения са свързани с полицейско насилие, незаконен арест, неефективно разследване, бавно правосъдие и лоши условия в местата за лишаване от свобода.

Бюлетин № 10 е годишен каталог на всички постановени през 2015 г. решения на ЕСПЧ по дела срещу България. Той съдържа кратко резюме на всяко от решенията, систематизирани по членове от Конвенцията. Добавени са линкове към съответния брой на Бюлетин „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“, към оригиналния текст на решението в интернет страницата на ЕСПЧ, както и към превода на български език на част от решенията.

Бюлетин брой 9 е публикуван на следния адрес: http://www.justice.government.bg/files/Bulletin_broi_9_635933915211116731.pdf
Бюлетин брой 10 е публикуван на следния адрес: http://www.justice.government.bg/files/Katalog_resheniq_2015_635933949584224330.pdf

Създаването и поддържането на електронния бюлетин е дейност в рамките на Предефиниран проект № 3 „Укрепване на националните компенсаторни мерки за обезщетяване при твърдени нарушения на ЕКПЧОС и капацитета за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.

Бюлетинът се публикува периодично, четири пъти в годината, и обобщава значимата актуална съдебна практика на ЕСПЧ, така че да осведомява своевременно и да подпомага магистратите и правоприлагащите органи в ежедневната им работа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във