Параграф22 Daily

§22 Новини

Първото дело срещу ексдепутата Гюнай Сефер "катастрофира" в апелативния съд

Първото дело срещу бившите депутати от ДПС Гюнай Сефер и Митхат Табаков се връща в прокуратурата на петата година от началото му, след като Софийският апелативен съд (САС) е отменил изцяло тежките им присъди от 10 и 11 години затвор.

Преди близо две години двамата бяха осъдени от състав на Софийския градски съд с председател Даниела Стоичкова. Сефер и Табаков бяха признати за виновни за документни измами заради скандалните поръчки за строеж на път между с. Окорш, община Дулово и главния път Силистра – Шумен в края на 2006 г., от които неправомерно са получили над 370 000 лева. Табаков бе признат за виновен и за престъпление по служба. Подсъдими по това дело бяха още инженер Росица Милчева и Веско Пачкински, които бяха осъдени на по 7 години затвор.

С изброяване на десетки нарушения, допуснати, както от прокуратурата, така и от съдия Даниела Стоичкова, състав на Софийския апелативен съд с председател Мария Митева, Валя Рушанова и докладчик Алексей Трифонов, е отменил присъдата и е върнал делото на прокуратурата, показа справка на "Правен свят".

По това дело бившият кмет на Дулово Митхат Табаков, който в момента е във варненския затвор с петгодишна присъда по друго дело, е обвинен за престъпление по служба и за няколко документни измами. От решението на САС става ясно, че първата инстанция и прокуратурата са допуснали най-много нарушения по едната част от обвиненията, а именно за няколко документни измами, извършени в периода октомври 2005 г. - ноември 2006 г., по които Табаков се явява помагач на Веско Пачкински.

И именно тук САС съзира сериозен проблем. Според въззивната инстанция СГС се е произнесъл по нелегитимни обвинения, защото за тях конкретно главният прокурор – тогава Борис Велчев – не е искал сваляне на имунитета на Табаков, който беше депутат и той респективно не се е отказвал от него.

"В случая няма никакво значение, че към момента на провеждане на второинстанционното производство подсъдимият Табаков не е народен представител и респективно няма имунитет... Важното е, че към момента на привличането му към наказателна отговорност се е ползвал с такъв, поради което органите на досъдебното производство, след като няма инициирана процедура по чл.70 от КРБ по тези факти, не са имали никакво право да привличат за това престъпление Митхат Табаков в качеството на обвиняем. Допуснатото нарушение на подготвителната фаза на наказателния процес в последствие не само, че не е било отстранено своевременно от съдията-докладчик, който е следвало да върне делото на прокурора с указание за отстраняването му, но и е било пренесено в съдебния акт, с който е приключило първоинстанционното производство. Отново следва да се подчертае, че според този съдебен състав, първият съд не е имал правомощието да се произнася с присъда по едно изначално негодно процесуално обвинение, но след като го е сторил съществено е нарушил съдопроизводствения закон", се казва в решението. САС приема, че този процесуален порок няма как да бъде отстранен при въззивната проверка на присъдата на СГС, а това може да стане единствено от прокурора чрез повдигане на ново обвинение.

Апелативните съдии си дават сметка за странната ситуация, че това обвинение е опорочено заради депутатски имунитет на човек, който вече е в затвора и към момента не се ползва с подобна защита. Съдиите обаче посочват, че това по никакъв начин не може да легитимира действията на разследващите. "Следователно, ако прокуратурата продължава да застъпва тезата си, че Табаков и Пачкински в съучастие са извършили престъплението документна измама, така както е записано в обвинителния акт, по който е образувано настоящото съдебно производство, то единствената възможност е Табаков отново да бъде привлечен в качеството на обвиняем за това престъпление, като по този начин процесуалният недостатък ще бъде отстранен", посочва САС.

За същите обвинения апелативните съдии констатират, че градският съд е наложил на Табаков наказание (11 г. затвор), което надвишава допустимото. Основната част от обвиненията на Табаков са за документна измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай, предвиждаща от 10 до 20 години затвор и за всяко от тях той е осъден на по 11 г. затвор. В случая с документните измами в съучастие с Пачкински обаче обвинението е по-леко и е по чл. 212, ал. 1 от НК (Който чрез използване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ получи без правно основание чуждо движимо или недвижимо имущество с намерение да го присвои, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години). Освен това за времето, в което е извършено престъплението, законът дори не е предвиждал минимум наказание, а само до 8 години затвор. От присъдата на градския съд остава впечатлението, че в случая на Табаков е наложено наказание "по инерция", предвид предходните пунктове по обвинението за квалифицирана документна измама, по които той е осъден на по 11 години затвор.

"Несъмнено е, че налагането на наказание над максимално предвидения в закона размер /и то при негодно от процесуална гледна точка обвинение/ се явява съществено нарушение на процесуалните правила и е самостоятелно основание за отмяна на присъдата на СГС", се посочва в решението на САС.

По сходен начин е сбъркано и наказанието на Веско Пачкински, който е осъден на 7 години затвор. В присъдата на градския съд се казва, че тя е наложена в условията на изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства, когато и най-лекото, предвидено в закона наказание се оказва несъразмерно тежко и затова съдът определя наказание под най-ниския предел. Според повдигнатото обвинение обаче, съдът би трябвало да наложи пробация, а Пачкински е бил осъден на почти най-тежкото предвидено наказание.

Че съдия Стоичкова е сбъркала обвинението, по което се произнася става ясно и от мотивите към решението на градския съд.

"От друга страна в мотивите на СГС /л.126/ съдът е изпаднал в явно противоречие, като е записал, че "не са налице предпоставките по чл.55 от НК",а наказанието на подсъдимия Пачкински следва да се определи при условията на чл.54 от НК, и без реално излагане на мотиви /единственото посочено отегчаващо обстоятелство е,че този подсъдим е действал в съучастие с длъжностно лице-кмет/ е определил наказание лишаване от свобода към максимално предвидения в закона размер от осем години. Така или иначе и тук волята на първия съд е неясна и противоречива,което е довело до допускане на още едно съществено нарушение на процесуалните правила,опорочаващо постановената присъда", посочват апелативните съдии парадоксите в решението на СГС.

САС отбелязва още, че няма да взима становище по въпроса за това, че като помагач по голяма част от обвиненията за документни измами, Митхат Табаков е получил по-тежко наказание, отколкото извършителите.

Друг констатиран порок на прокуратурата пък е, че в част от обвиненията са инкриминирани едновременно неистински документи и такива с невярно съдържание. Пак от обвинителния акт не ставало ясно и защо прокуратурата приема наличието на "особено тежък случай" в обвиненията на Сефер и Табаков, като подсъдимите научили за това за пръв път с присъдата, без да са имали възможност да се защитят по тях. Отделно от това, САС намира за некоректни обвиненията за документна измама, тъй като по тях като ощетено е посочено само юридическо лице. Според апелативните съдии няма как да се формулира обвинение дори за основния състав на престъплението измама, без да се посочи конкретно измаменото лице. "След като документната измама е съставно престъпление, едната част от което е измамата, то на общо основание е задължително в обвинението да присъства посочване на измаменото лице - това, което упражнява фактическата власт върху предмета на престъплението...В съдебната практика се приема, че заблуждение може да се формира и у колективен орган, когато последният е оправомощен да се разпорежда с имуществото, но в тези случаи заблуждението възниква за всеки един от членовете от колективния орган или поне за болшинството от тях", посочва САС.

Апелативният съд заключва, че процесуалните нарушения, допуснати още при съставянето на обвинителния акт по делото, не само, че не са забелязани от СГС и не са отстранени, "но са мултиплицирани при постановяване на съдебния акт, който реално страда от същите пороци." "Няма как при негодна обвинителна теза изначално да се постанови правилен съдебен акт - законен и обоснован", пише в решението на апелативния съд.

Така на този етап приключва първото от делата срещу Сефер и Табаков, което бе стигнало до присъда на първа инстанция и на Гюнай Сефер, който освен депутат, беше и областен управител на Силистра. Срещу тях има още две дела, които не са приключили дори на първа инстанция. Отделно, серия дела бяха заведени срещу Табаков, като той бе осъден окончателно по две от тях.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във