Параграф22 Daily

§22 Новини

Пуснаха съдия Румяна Ченалова за общодържавно издирване

На 26 февруари 2015 г. Софийска градска прокуратура е образувала досъдебно производство срещу Румяна Ченалова - съдия в Софийски градски съд, за престъпление по служба и за документно престъпление (чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1 НК и по чл. 311, ал. 1 НК).

На 25 март 2015 г. на Румяна Ченалова, лично - срещу подпис, е връчена призовка за явяване в качеството на обвиняемо лице. В призовката е отразено, че следва да се яви в 10.30 ч. на 31 март 2015 г. В призовката са определени и резервни дати (2, 6, 9 и 20 април 2015 г.), в случай, че посочи уважителни причини за неявяването си. На 30 март 2015 г.,  в прокуратурата са депозирани 2 бр. молби – едната от Румяна Ченалова, в която се сочат уважителни причини за невъзможността на упълномощения от нея защитник – адв. Станимир Ченалов, да се яви в качеството му на неин защитник по настоящото производство през периода 31 март 2015 г. – 4 април 2015 г. В същата молба Ченалова моли да се промени часът за извършване на процесуалните действия на 6 април 2015 г. Вместо обявения час – 10.00 ч., дасе даде друг определен за същия ден час в периода между 9.00 – 9.30 ч. или след 15.30 ч.

Другата молба е подадена от адв. Ченалов, в която се изброяват всички работни дни на април 2015 г., с изключение на датите 27 април 2015 г., както и периода от 1 май 2015 г. - 8 май 2015 г. и 14 май 2015 г., в които е служебно ангажиран. Молбата на Румяна Ченалова е съобразена, което е наложило връчване на нова призовка на Ченалова при явяването й на 31 март 2015 г. за дата 6 април 2015 г. в 9.10 ч. и резервни дати: 8, 15 и 17 април 2015 г.

На 06 април 2015 г. адв. Ченалов се е явил в Софийска градска прокуратура и е депозирал молба, в която е посочил, че поради влошаване на здравословното състояние на 2 и на 3 април 2015 г. Румяна Ченалова е посетила д-р Сталева – лекар специалист, лекуваща я от 10 години, като същата я е насочила за явяване пред ЛКК в Ст. Загора на 6 април 2015 г. в 11 ч., което препятствало явяването й за извършване на процесуални действия на 6 април 2015 г.

На 6 април 2015 г., в края на работния ден, адв. Ченалов е депозирал и болничен лист № 20150151730, издаден от ЦПЗ Ст. Загора ЕООД, СЛКК-ДКЗ и копие на страница от лична амбулаторна карта на Румяна Ченалова. В болничния режим е отразен режим на лечение: „Домашен – амбулаторен”.

В представените медицински документи не е отбелязано, че заболяването на Ченалова не й позволява да се яви пред разследващите органи, поради което са  разпитани лекарите, подписали медицинските документи, както и д-р Сталева. Разпитаните лекари са заявили, че  възприетото от тях здравословно състояние на Румяна Ченалова не е пречка за явяването й пред разследващите органи и органите на съдебната власт.

Разследването е установило, че неявяването на Румяна Ченалова на 6 април 2015 г., в 9.10 ч., което е задължително, не е било поради наличие на уважителни причини. Ето защо е указано на Областна дирекция „Охрана” - София и Областна дирекция „Охрана” - Стара Загора да доведе принудително лицето.

На 8 април 2015 г., една от резервните дати, посочени в призовката от 31 март 2015 г., Румяна Ченалова отново не се явила, като на същата дата са постъпили нови две молби. Едната молба е от Румяна Ченалова, в която е посочила, че чрез адв. Ченалов е представила болничен лист, удостоверяващ временната й нетрудоспособност за периода 6 април 2015 г. – 5 май 2015 г., като моли да се приеме, че са налице уважителни причини за неявяването й на 8 април 2015 г.

Втората молба е от адв. Ченалов, който е посочил, че е представил болничен лист на 6 април 15 г. и съобразно същия подзащитната му е в обективна невъзможност да се яви. Адв. Ченалов е посочил също, че и той не може да се яви поради служебна ангажираност и е добавил нови дати през май за които е ангажиран - 11-13 май 2015 г.

На 8 април 2015 г., около 10.30 ч., лице, което се е представила за Румяна Ченалова, се е свързала със следователя по делото, при който телефонен разговор е била отново уведомена, че няма уважителна причина за неявяването си в този ден и че е задължена да се яви. Около обяд позвънило и лице, представящо се за адв. Ченалов, който също е бил уведомен, че явяването на подзащитната му е задължително.

От областна дирекция „Охрана” - София и Областна дирекция „Охрана” - Стара Загора са получени доклади, за това, че при многократно посещение на известните по делото адреси в двата града Румяна Ченалова не е била намерена, поради което не е изпълнено указанието за принудителното й довеждане.

Отправени са запитвания до съответните компетентни органи с цел установяване на актуалното местонахождение на Румяна Ченалова. Получените отговори не са съдържали нова информация за местонахождението на лицето.

Горното е наложило обявяването на Румяна Ченалова за издирване.

Разследването по досъдебното производство се провежда от Специализираното звено за противодействие на корупцията. Срещу Румяна Ченалова на 27 февруари 2015 г. е образувано и друго досъдебно производство за престъпление по чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1 НК.

Информация за престъпленията, в които е обвинена Румяна Ченалова, с оглед защита на тайната на разследването, ще бъде предоставена след предявяване на постановлението й за привличане като обвиняема.

Facebook logo
Бъдете с нас и във