Параграф22 Daily

§22 Новини

Районен съд - Дупница потвърди наложените санкции на ТЕЦ "Бобов дол"

Районният съд в Дупница потвърди наказателно постановление от 19 май, издадено от директора на РИОСВ – Перник, с което на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на 80 000 лв. за горене на неразрешени отпадъци. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Кюстендилския административен съд, съобщиха от съда. За експлоатацията на горивна инсталация за производство на електроенергия, на топлоцентралата е издадено комплексно разрешително от Изпълнителната агенция по околната среда и водите. След извършена проверка от служители на РИОСВ Перник обаче, извършена от 24 до 27 септември м.г., е било констатирано, че на 18 юли операторът не е изпълнил условията от издаденото му разрешително и е горял неразрешени отпадъци.

Съгласно посочените условия, дружеството може да използва за работа на централата само и единствено въглища. На оператора не е разрешено използването на друг вид гориво – биомаса. Предвид липсата на писмено потвърждение от страна на РИОСВ – Перник, операторът няма право да извършва и прием на отпадъци с конкретно посочени кодове. При извършената проверка, в ТЕЦ "Бобов дол" е използвано и изгорено неразрешен вид гориво – биомаса, общо 2,677 тона. На същата дата дружеството е приело и неразрешени отпадъци - 6,5 тона / абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла/ и 5,46 тона отпадъци от смесени материали (импегриран тесктил, еластомер, пластомер).

Извършването на административното нарушение е доказано от обективна и субективна страна, предвид доказателствата събрани в производството, обясниха от съда. Съдът е потвърдил наказателното постановление като законосъобразно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във