Параграф22 Weekly

§22 Новини

Районна прокуратура,Кюстендил внесла в съда 370 акта

Районната прокуратура в Кюстендил отчете свършената работа през изминалата година.


Оценката е на база внесени в съда прокурорски актове, предадени на съд лица, съотношение между внесените и върнатите от съда дела, както и броят на оправдателните присъди. Според направения анализ е на лице тенденция за повишаване активността на прокурорите в упражняване на дейността им по ръководство и надзор на наказателните производства, което е резултат от доброто взаимодействие между прокуратурата, МВР и контролните органи.


Резултатите показват тенденция на леко увеличение на новообразуваните преписки, които през годината са били 1835 броя. Същото е положението и при новообразуваните досъдебни производства, които са били 1241 броя. Според говорителя на прокуратурата Галина Димитрова по този показател е налице устойчивост.


През изминалата година Районна прокуратура е внесла в съда 370 акта, като от тях- 264 са обвинителни, а 82 са споразуменията. Върнатите дела са 19 или 5,13 % от общия брой, като има минимално нарастване на този процент. "Най-честите причини, довели до оправдателни присъди са различна съвкупна оценка на доказателствата от страна на съда и прокуратурата, неправилна оценка от наблюдаващия прокурор върху доказателствения материал, противоречива съдебна практика, промяна на свидетелски показания в съдебно заседание", допълни Галина Димитрова.


Районна прокуратура е изпълнила 227 присъди, като от тях по-голямата част са свързани с пробация, а останалите са били лишаване от свобода, лишаване от права и обществено порицание. Образувани са и 26 преписки за принудително лечение, които са били по Закона за здравето.

Facebook logo
Бъдете с нас и във