Параграф22 Daily

§22 Новини

Районни прокуратури разкриват териториални отделения из страната

В Районна прокуратура – Бургас бяха разкрити териториални отделения в градовете Несебър, Поморие, Малко Търново, Царево и Средец - съответно Териториално отделение – Поморие към РП – Бургас, Териториално отделение – Несебър към РП – Бургас, Териториално отделение – Царево към РП – Бургас, Териториално отделение – Средец към РП – Бургас и Териториално отделение Малко Търново към РП – Бургас, които поемат компетентността в работата по наблюдаване на досъдебни производства и преписки за противоправни деяния, извършени на  териториите на едноименните общини.

Териториалните отделения остават в сградите и помещенията, в които досега се намираха бившите районни прокуратури. Осигурен е достъп на граждани и институции до всички структурни звена на Районна прокуратура –Бургас, включително тези в гореизброените градове, като от 01.01.2020 г. сигнали, жалби, молби и др. следва да бъдат адресирани до конкретното териториално отделение към Районна прокуратура - Бургас, ако същите се депозират в градовете Поморие, Несебър, Средец, Малко Търново и Царево или директно към Районна прокуратура – Бургас, ако се подават в град Бургас.

В Районна прокуратура –Ямбол бе разкрито териториално отделение в град Елхово - съответно Териториално отделение Елхово – към РП - Ямбол, което поема компетентността в работата по наблюдаване на досъдебни производства и преписки за противоправни деяния, извършени на  територията на едноименната община.

Териториалното отделение остава в сградата и помещенията, в които досега се намираше бившата Районна прокуратура – Елхово. Осигурен е достъп на граждани и институции до всички структурни звена на Районна прокуратура – Ямбол, включително тези в град Елхово, като от 01.01.2020 г. сигнали, жалби, молби и др. следва да бъдат адресирани до конкретното териториално отделение към Районна прокуратура - Ямбол, ако същите се депозират в град Елхово или директно към Районна прокуратура –Ямбол, ако се подават в град Ямбол.

В Районна прокуратура –Сливен бяха разкрити териториални отделения в градовете Котел и Нова Загора - съответно Териториално отделение – Котел към РП – Сливен, и Териториално отделение Нова Загора към РП – Сливен, които поемат компетентността в работата по наблюдаване на досъдебни производства и преписки за противоправни деяния, извършени на  териториите на едноименните общини.

Осигурен е достъп на граждани и институции до всички структурни звена на Районна прокуратура - Сливен, включително тези в гореизброените градове, като от 01.01.2020 г. сигнали, жалби, молби и др. следва да бъдат адресирани до конкретното териториално отделение към Районна прокуратура - Сливен, ако същите се депозират в градовете Котел и Нова Загора или директно към Районна прокуратура – Сливен, ако се подават в град Сливен.

Териториалните отделения остават в сградите и помещенията, в които досега се намираха бившите районни прокуратури.

Facebook logo
Бъдете с нас и във