Параграф22 Daily

§22 Новини

Районните съдилища са компетентни за издаване на европейско удостоверение за наследство

Промени в Гражданския процесуален кодекс(ГПК) създават подходяща вътрешна уредба, позволяваща прилагането на Регламент № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г., съобщиха от правителствената информационна служба. Регламентът е относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство.

С промяната е определен съдът, пред който заинтересованата страна може да поиска признаване на чуждестранно съдебно решение, както и допускане на изпълнението на съдебно решение. Предвидено е първоинстанционен съд по тези молби да е окръжният съд по постоянния адрес на насрещната страна, по нейното седалище или по местоизпълнението. Разпореждането, с което съдът уважава или отхвърля молбата, ще може да се обжалва съответно пред Софийски апелативен съд и Върховен касационен съд. Регламентът посочва, че функцията по издаване на европейско удостоверение за наследство трябва да бъде възложена на орган със съдебни функции.

В тази връзка в проекта е разписано, че наследници, заветници с преки права върху наследството и изпълнители на завещания или управители на наследствено имущество могат да подават заявления за издаване на европейско удостоверение за наследство в районния съд по последния постоянен адрес на починалия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във