Параграф22 Weekly

§22 Новини

Расте постоянно натовареността в Административния съд - Пазарджик

Увеличава се натовареността на съдиите от Административен съд - Пазарджик, обясни пред медиите председателят на съда Емилия Георгиева. Общо през изминалата година са разгледани 1138 дела, а решените по същество са 993 или 87,26% от общия им брой. Запазва се тенденцията най-голям брой от делата да са по Закона за устройството на територията и Закон за кадастъра и имотния регистър.


В резултат на намаляване броя на съдиите - те са само петима, се е увеличила тяхната натовареност. Действителната годишна натовареност на съдиите от Административен съд - Пазарджик е 214 дела, а средната месечна натовареност е 17,85 дела. Свидетелство за качеството на работата на съдиите е фактът, че 75,28% от актовете им са потвърдени от Върховния административен съд. Голям е и броят на необжалваните актове, отбеляза Георгиева и обясни, че тази тенденция е в резултат на убеждението и на двете страни в процеса, че взетото решение е правилно.


Председателят на Административния съд в Пазарджик Емилия Георгиева отбеляза и друга положителна тенденция, а именно, че от създаването на съда нито едно съдебно решение не е постановено извън едномесечния срок, който е установен от закона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във