Параграф22 Daily

§22 Новини

Разгледаха възражения на магистрати срещу изготвените им оценки

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет разгледа възраженията на Мирослав Христов - председател на Районен съд – Силистра, срещу изготвената му комплексна оценка от извънредно атестиране и възраженията на Искра Трендафилова – съдия при Районен съд – Разлог и на  Яна Атанасова-Митева – съдия в Районен съд – Бургас, срещу изготвените им комплексни оценки за придобиване статут на несменяемост; на Биляна Кисева – съдия в Районен съд – Никопол, срещу изготвена комплексна оценка от периодично атестиране, както и на Свилена Давчева – съдия в Районен съд – Сливен, срещу изготвената ѝ комплексна оценка от предварително атестиране.

Магистратите са изпратили писмени уведомления, че са служебно възпрепятствани да се явят за изслушване и не възразяват решенията да бъдат взети в тяхно отсъствие, като се съобразят представените от тях становища.

Колегията уважи частично възражението на съдия Христов и проведе извънредно атестиране като прие комплексна оценка „много добра“ – 99 точки.

Възражението на съдия Трендафилова е уважено и е приета комплексна оценка от атестирането „много добра“ – 98 точки. Изцяло е уважено възражението на Яна Атанасова-Митева, като на същите основания е определена комплексна оценка „много добра“ – 100 точки. Така съдиите придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Частично е уважено възражението на Биляна Кисева – съдия в Районен съд – Никопол. Съдийската колегия проведе на основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ периодично атестиране, и прие комплексна оценка „много добра“ – 91 точки.

Без уважение е оставено възражението на Свилена Давчева – съдия в Районен съд – Пловдив. На основание ЗСВ колегията проведе предварително атестиране и прие за магистрата комплексна оценка „много добра“ – 97 точки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във