Параграф22 Daily

§22 Новини

Разгневени от безочието на Горанов 260 адвокати пишат до Борисов: Живее в чуждо жилище без да плаща наем, недопустимо е да ни нарича маргинали!

Станалото особено популярно изказване на финансовия министър Владислав Горанов за „маргиналите“ отпреди дни продължава да отеква в общественото пространство. Горанов използва думата, за да опише част от обществото, която била изолирана и на която държавата не би следвало да помогне в кризата около коронавируса Covid-19. На същия брифинг бе и премиерът Бойко Борисов, който тогава обяви мерки на правителството за подпомагане на гражданите и бизнеса.

Вчера от „Фейсбук общността на българските адвокати“ (ФОБА) разпространиха открито писмо, адресирано до премиера Бойко Борисов и до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева.

Откритото писмо е подписано от 262-ма адвокати от цялата страна, които са членове на „най-голямата неформална общност ФОБА“, информира бургаският адвовкат Сава Каров – администратор на Фейсбук-общността.

Пълен текст на писмотои ФОБА:

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО КАРАЯНЧЕВА,

Обръщаме се към Вас, не като „маргинали“, а като представители на конституционно уредена професия за защита на правата и законните интереси на българските граждани. Ние се обръщаме към Вас, като част от „Фейсбук общността на българските адвокати“ /ФОБА/, където членуват 2600 адвокати, но и от името на хилядите наши клиенти и приятели, упражняващи свободни професии или занаятчийска дейност по регистрация (журналисти, адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, дейци на науката, културата и образованието, икономисти, инженери, консултанти, архитекти, одитори, експерт - счетоводители и други физически лица, упражняващи свободна професия, които плащат патентен данък и не са еднолични търговци, собственици или съсобственици на капитала в търговски дружества или регистрирани земеделски стопани или тютюнопроизводител, както и хиляди други граждани полагащи труд без трудово правоотношение и месечно възнаграждение), които формират повече от 10–15 % от брутния национален продукт на страната.

Всички гореизброени имаме основание да се считаме засегнати от думите на финансовия министър Горанов, изречени по време на пресконференцията на 22.03.2020 г. под мотото „Да не истерясваме, за маргиналите няма какво да се направи“, където същият непремерено си позволи да обиди достойни български граждани, по повод това че формираме приходи в републиканския бюджет, но също имаме право и основание да претендираме държавата да помисли и за нас в ситуацията на извънредно положение, като не ни изключва от мерките за подпомагане и защита, и също да ни даде възможност за отсрочване на данъчни и осигурителни вноски, продължаване на срокове за подаване на декларации и данни за намаляване данъчните и осигурителни задължения.

Заявеното от министър Горанов, че “Българските граждани, които са социално слаби, продължават да се ползват от системата за социална закрила. Тези граждани, които се опитат да запазят правоотношенията си с работодателите по време на кризата, техният работодател ще получи помощ от държавата. Тези граждани, които са маргинали и не попадат в нито една от описаните хипотези, те са социално изолирани и едва ли може да се направи много за тях“ е крайно обидно и скандализиращо за една голяма част от българските граждани, които сме редовни платци към бюджета. Като хора с положение и достойнство сме длъжни да реагираме на това цинично изказване!

Не си струва да искаме оставката на човек, който живее в чуждо жилище, без да плаща наем и в същото време укорява внасящите стотици хиляди лева в бюджета, но настояваме Вие, г-н Борисов, като премиер и негов ръководител в Министерски съвет и Вие, г-жо Караянчева, като председател на парламента да задължите министър Горанов да се извини за непремерените си и нагли приказки, както и да бъдат предприети в спешен порядък действия по допълване на мерките, които са предвидени и се провеждат по повод извънредното положение в страната, като те включат и категориите, в които ние попадаме като задължени към бюджета лица, а най - недопустимо и крайно несъстоятелно сме наречени „маргинали“.

Невключването ни в списъците за запазване на заетост и отлагане срокове за плащане данък по ЗДДФЛ и корпоративен данък води до поставяне в явно неравностойно и неравноправно положение, с което не желаем да се съгласим, доколкото с нищо не сме дали повод и основание за това виждане на финансовия министър, който следва да е водеща фигура при предвижданията и равнопоставеното третиране на всички български граждани по отношение техните плащания към бюджета.

Поставянето на етикет „маргинали“ и определянето ни като лица, които не попадат в нито една защитна социална схема и са социално изолирани, поради което за тях не може да се направи много, е и явна проява на груба дискриминация по професионален признак.

Като се присъединяваме към вече изразените стотици мнения в социалните мрежи от множеството високоинтелигентни и квалифицирани хора, най-отговорно заявяваме, че не сме се оставили да бъдем на издръжката на държавата, а редовно и почтено си внасяме данъците и осигуровките, като формираме национален продукт, от който г-н Горанов получава заплатата си и дори само това е достатъчно за необходимостта неговото изказване да бъде порицано и изрично публично оттеглено или да получим публично извинение.

Наред с това считаме, че в Народното събрание срочно следва да се предприемат действия по допълване на вече приетите текстове в нормативната уредба с цел привеждане положението на лицата, упражняващи свободни професии, към това на останалите български граждани.

В противен случай си запазваме правото да реагираме по подобаващ начин на нежеланието на министъра на финансите, Правителството и Народното събрание да уважат нашите справедливи и основателни искания за равно третиране с всички останали български граждани, които са засегнати от въведеното извънредно положение. Запазваме си и правото да се отнесем към държавата, както тя се отнася към нас, тоест да я поставим в ролята на „маргинал“!

Facebook logo
Бъдете с нас и във