Параграф22 Daily

§22 Новини

Разследващи полицаи ще преминат обучение по английски език

Инициативата е в изпълнение на проект на тема “Укрепване на капацитета на разследващите органи в МВР и повишаване на ефективността на разследването”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”. Двумесечното обучение обхваща 100 служители по разследването на териториален принцип, съобщават от Главна дирекция “Национална полиция”. То се провежда в рамките на повишаването на професионалната квалификация на служителите от Министерството на вътрешните работи.

Езиковите занимания са организирани в общо осемнадесет обучения в градовете София, Бургас, Варна, Пловдив, Русе, Велико Търново, Плевен, Монтана, Ловеч, Благоевград, Добрич, Кюстендил, Шумен и Стара Загора. След положен изпит в съответствие с Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР), успешно завършилите курса служители ще получават сертификат за ниво на владеене на английски език (А1 и А2).

Общата стойност на договора е за 26 500 лв. без включен ДДС.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във