Параграф22 Daily

§22 Новини

Регистрираха двамина от Фондация „ИПИ“, като наблюдатели за Общото събрание на следователите за избор на член на ВСС

Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 29м, ал. 2 от ЗСВ регистрира двама представители на Фондация „Институт за пазарна икономика“, като наблюдатели при провеждане на Общото събрание на следователите за избор на член на ВСС насрочено за 13.05.2017 г. и 20.05.2017 г., както и за Общото събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС, насрочено за 27.05.2017 г. и 03.06.2017 г.

Имената на регистрираните наблюдатели ще бъдат публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

В случай, че до деня за провеждане на съответното Общо събрание на следователите или прокурорите,  постъпят заявления от други юридически лица, желаещи да се регистрират като наблюдатели, Прокурорската колегия ще реагира своевременно.

Съгласно ЗСВ и Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите на всички етапи от изборния процес могат да присъстват наблюдатели, които са изрично упълномощени представители на юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, и са регистрирани от съответната колегия на Висшия съдебен съвет до първата събота на Общото събрание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във