Параграф22 Weekly

§22 Новини

Решението на съда за изборите в село Овчарци идва на 28 април

Административният съд в Кюстендил ще се произнесе по изборното дело в село Овчарци на 28 април. По време на съдебното заседание беше представена нова справка, изготвена от Областна дирекция на МВР - Кюстендил, касаеща редовността на личните документи, с които имащите право на глас са упражнили своя вот по време на втория тур за избор на кмет на село Овчарци, община Сапарева баня.


От справката става ясно, че едно лице - Димитър Велинов, което е гласувало с лична карта, чиито срок на валидност е изтекъл. Към справката е вписана забележка, в която се посочва, че друго лице - Силвия Ранова, е отбелязано за гласувано, като срещу трите имена на това лице са посочени в списъка ЕГН и номер на лична карта на друго лице, което е сестра на Силвия Ранова, но не фигурира в списъка на гласувалите лица.


Двете страни по делото не поискаха събирането на други доказателства. От своя страна упълномощеният представител на жалбоподателя, адвокат Милен Попов, поиска съдът да удовлетвори искането в жалбата и да отмени решението на Общинската избирателна комисия в Сапарева баня, с което е определен новият кмет на село Овчарци. В съдебната зала адвокат Милен Попов изложи съображенията, според които решението на комисията са незаконосъобразни, а именно, че решението е обявено въз основа на протокол от секционната избирателна комисия, чиято истинност е оспорена пред съда. "Налице са множество нарушения в протокола, като значителна част от отразеното в протокола не е истина" , заяви адвокат Милен Попов.


От своя страна председателят на Общинската избирателна комисия Александър Алащинов заяви, че допуснатите грешки от страна на членовете на секционната избирателна комисия не може да повлияят върху крайния изборен резултат. Съдът посочи, че ще излезе с решение по делото в срок, който ще бъде произнесено на открито заседание, насрочено за 28 април от 10.30 часа.


Извън съдебната зала адвокат Милен Попов коментира, че най-фрапиращото нарушение на изборния процес е свързано с откритата надпечатана бюлетина, която е била унищожена от секционната избирателна комисия, след края на изборния ден. "Чухте становището на Общинската избирателна комисия, че това било технически пропуск, че тази бюлетина не трябвало да бъде вписвана в протокола, че тя трябвало да бъде унищожена, за да няма съмнения за манипулация на изборите, но тези съмнения са налице. Става въпрос за съмнения за контролиране тайния вот на гражданите, а това е недопустимо. Изброих и всички останали нарушения на изборния процес, които също не са малко. Има лице, което най-вероятно е гласувало с лична карта на своята сестра. Тук дори става въпрос дори и за престъпление от общ характер. По време на предишното съдебно заседание видяхме справка от полицията, според която нямаше нито един нередовен избирател, но след моето настояване и благодарение на активната позиция на съда, новата справка показва двама избиратели", коментира Милен Попов.


Според председателя на Общинската избирателна комисия Александър Алащинов комисията в село Овчарци действително е допуснала нарушения, но за някои от тях секционната избирателна комисия е била подведена. "Всичко зависи от решението на съда, но допуснатите грешки няма как да повлияят върху крайния резултат от изборите, защото разликата между кандидатите е голяма", заяви Александър Алащинов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във