Параграф22 Daily

§22 Новини

Решения на Конституционния съд

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Пленума на Върховния административен съд на Република България за даване на задължително тълкуване на уредбата на чл.132а, във връзка с чл.1, ал.1 и 2, чл.4, ал.1, чл.8 и чл.117, ал.2  от Конституцията на Република България, във връзка с отговор на следните въпроси: „Прекратяват ли се с изтичане на мандата им правомощията на главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет или същите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Народното събрание на нов главен инспектор, съответно инспектори? Конституционно допустимо ли е преустановяване за неопределено време на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет поради изтичане на мандата на главния инспектор и инспекторите, и неизбиране на нови от Народното събрание?“.

Определението е прието единодушно.

На заседанието присъстваха 10 конституционни съдии.

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт. Става дума за закриване на Специализираните съд и прокуратура.

Определението е прието единодушно с 10 гласа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във