Параграф22 Daily

§22 Новини

Решения на Конституционният съд. Днес отхвърлиха искане на състав на ВАС

Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 9/2019 г., с което отхвърли искането на състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 142, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (обн. – ДВ, бр. 30/11.04.2006 г.; посл. изм. и доп., бр. 44/13.05.2020 г.).

Правилото в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), че съответствието на административния акт с материалния закон се преценява към момента на издаването му, залегнало в чл. 142, ал. 1, не само не противоречи на Конституцията, но и въплъщава правната сигурност и предвидимост в този клон на правото. Това обяви днес Конституционният съд (КС) в решение, взето с 11 на 1 гласа, като на особено мнение е застанал Гроздан Илиев 

Днес, 14.05.2020 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 7/2020 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 63, ал. 2-7 от Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г.)

Докладчик по делото е съдия Павлина Панова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във