Параграф22 Daily

§22 Новини

Решения на Съдийската колегия на ВСС относно командироването на магистрати

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искането на Валери Цветанов – съдия в Районен съд – Плевен, относно прекратяване командироването на съдиите от Районен съд – Плевен Веселин Николаев и Ралица Маринска-Ангелова, в Административен съд – Плевен. Колегията отхвърли и предложение за прекратяване на командироването на Калина Филипова – съдия в Районен съд – Плевен в Софийския районен съд. Решението се изпраща за сведение на и. ф. административен ръководител на Районен съд – Плевен и на съдия Цветанов.

Съдийската колегия взе предвид статистическите данни на Районен съд – Плевен, и съдилищата, в които са командировани магистратите. Те показват, че съдиите в Районен съд – Плевен имат около средната натовареност по щат, така и действителна. Данните за натовареността на Административен съд – Плевен, също сочат близка до средната за нивото, докато Софийският районен съд отчита висока натовареност.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искането на административния ръководител на Районен съд – Шумен, относно прекратяване на командироването на трима съдии от този орган на съдебната власт - Бистра Бойн – в Административен съд – Шумен, Зара Иванова в Окръжен съд  – Шумен, и Теодора Йорданова-Момова в Районен съд – Велики Преслав. Решението се изпраща за сведение на административния ръководител на Районен съд – Шумен.

Съдийската колегия взе предвид данните за натовареността на Районен съд – Шумен, за първото полугодие на 2020 г. и за 2019 г., които показват, че независимо от командироването на тримата съдии, натовареността на съдиите от Районен съд – Шумен остава под средната за нивото. Обсъдени са и данните за натовареността на Административен съд – Шумен, Окръжен съд – Шумен и Районен съд – Велики Преслав, в които са командировани съдиите от Районен съд – Шумен. От данните за натовареността по основните показатели е видно, че Районен съд – Велики Преслав е с натовареност над средната за нивото и е по-натоварен от Районен съд – Шумен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във