Параграф22 Daily

§22 Новини

Решения на Съдийската колегия на ВСС по дисциплинарки

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, отложи произнасянето по дисциплинарно дело №47/2017 г. по описа на ВСС, за събиране на допълнителни данни и доказателства по него.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отмени наложено със Заповед № 130/18.05.2020 г. на административния ръководител на Районен съд - Елхово дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т.1 ЗСВ - „забележка“, на Доротея Петкова Янкова – съдия в Районен съд – Елхово, като решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще бъде приложено ведно със Заповедта, към кадровото дело на съдията.

Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок пред ВАС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във