Параграф22 Daily

§22 Новини

Решения на Съдийската колегия на ВСС по обявени конкурси

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати обявения конкурс за повишаване и заемане на 3  длъжности „съдия" във Върховния касационен съд - Гражданска колегия и  обявения конкурс за повишаване и заемане на 2 длъжности „съдия" във Върховния касационен съд - Наказателна колегия.

Решенията подлежат на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването им.

Относно конкурса за повишаване и заемане на 4 длъжности „съдия" във Върховния касационен съд - Търговска колегия, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отхвърли предложението на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС да върне конкурсната процедурата за ново провеждане от етапа на избор на конкурсна комисия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във