Параграф22 Daily

§22 Новини

Резултатите от борбата с корупцията и престъпността се понижават след 2013 г

 България отчетливо изостава в сравнение с останалите държави от района в лидерските умения на политиците и държавниците си, в способността за изграждане на консенсус, ефективно използване ресурсите на страната и обществото и международното сътрудничество. Това е една от оценките за състоянието на демокрацията в България, направена в най-новия доклад на германската фондация "Бертелсман", цитиран от сайта "Дневник". "Бертелсман" е един от най-авторитетните европейски институти за политически изследвания, а докладът е посветен на състоянието на българската демокрация от 2013 година досега.

В изследвания период България нямаше международно влияние, не успя да си осигури европейски средства от широк кръг източници и постигна много малко във вътрешнополитическите си цели, се допълва в анализа.

Българските лидери говорят за правосъдна реформа и увеличиха усвояваните за нея евросредства, но социологическите проучвания сочат, че резултатите от борбата с корупцията и престъпността намаляват. Именно това пречи и за приемането на страната в Шенген.

Според авторите на доклада дори да има добри идеи и инициативи, състоянието на държавната администрация, с която да се реализират, е незавидно: "Дори след влизането в ЕС качеството на тази администрация остава ниско. Реформирането ѝ продължава да бъде предизвикателство и често се ограничава единствено до съкращаване на броя на служителите, но не и на подобряване работата на останалите. Няма систематични усилия за борба с корупцията, а само откъслечни случаи. Демонстрирането на нетърпимост към корупцията в изяви по медиите не може да замени реалната борба с корените на това явление.

Пет правителства управляваха България в периода, но нито едно от тях не демонстрира умение да се учи от прилаганите политики, всяко започва промяната наново, няма нужната приемственост, отсъства стратегическото мислене, допълват от "Бертелсман". Илюстрация на това е и неспиращата поредица от негативен вот на изборите – българите масово гласуват против управляващите и за чисто нови играчи, някои от които с екстремистка и чисто популистка реторика.

Реформите в България се правят като инициатива, идваща от политици, а не в резултат на институционално търсене на подобрение. Поради това много неща в страната се правят "на парче", спират се от следващото правителство и се започват наново.

За първи път през ХХI век България попадна в политическа нестабилност, характерна с отсъствието на консенсус и отразяваща дълбоки пропасти, разделящи обществото. Тази липса на консенсус прави трудно, ако не и невъзможно, преследването на дългосрочни цели", пишат още от "Бертелсман".

Facebook logo
Бъдете с нас и във