Параграф22 Daily

§22 Новини

РИСОВ глоби кметовете на Стамболийски и Раковски

70 проверки за управлението на отпадъците са извършили през ноември експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив. Кметът на община Стамболийски е получил акт за непочистен терен по поречието на река Въча  при Куртово Конаре. Това е станала след проверка  по сигнал от местно рибарско сдружение и  установено нерегламентираното замърсяване. Акт е съставен и на кмета на община Раковски, който не е почистил замърсяване с отпадъци в индустриалната зона на Стряма, въпреки направените предписания.

Съставени са и актове за нарушения на Закона за чистотата на атмосферния въздух са съставени на две дружества - спа-комплекс  и предприятие за преработка на ориз. Акт  по Закона за водите  има  цех растителни екстракти и етерични масла в село Зелениково – за заустване на отпадни води без необходимото разрешително.

Санкция от 5 000 лева е наложена на дружество за внос и търговия с флуоровъглеводороди на територията на Европейския съюз. То не  е гарантирало, че пуснатото на европейския пазар количество съответства на определената годишна квота.  Глобена е и фирма за производство и търговия с перилни и почистващи препарати в Пловдив, тъй като от ръковдството й не са позволили да бъде извършена проверка.

Издадени са наказателни постановления с глоби за общо 18 500 лева. Събрани са над 23 хил. лв от предишни санкции.  През ноември са извършени общо 155 проверки, като 60 от тях са били по жалби и исгнали на граждани.

Facebook logo
Бъдете с нас и във