Параграф22 Daily

§22 Новини

РП - Хасково е предала на съд 38 лица през юни 2019 г.

През месец юни 2019 г. в Районна прокуратура-Хасково са решени по същество 267 наказателни производства, като в съда са били внесени 37 прокурорски акта срещу 38 лица, а именно: 6 обвинителни акта срещу 7 лица, 26 споразумения, чрез които е реализирана наказателната отговорност спрямо 26 лица и 5 предложения за налагане на административно наказание по реда на чл.78а от Наказателния кодекс. От тях като бързи производства са решени 17 срещу 17 лица.

В Районен съд-Хасково с прокурорски акт са внесени: 2 дела срещу две лица за престъпления против личността (причиняване на телесна повреда и закана с убийство); едно дело за престъпление против политическите права на гражданите; едно дело за престъпление против младежта (за заживяване на съпружески начала на лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст с пълнолетен); 6 дела срещу 7 лица за престъпления против собствеността (кражби, измама, унищожаване и повреждане на чужди движими и недвижими вещи); едно дело за престъпление против стопанството (за държане на акцизни стоки без изискуемия по закон бандерол в маловажен случай); едно дело за престъпление против правосъдието (за лъжесвидетелстване); едно дело за документно престъпление и 24 дела за общоопасни престъпления (управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества; в срока на изтърпяване на административно наказание „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“; служене с регистрационни табели, предназначени за друго МПС или управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред; причиняване на значителни вреди или телесни повреди при непредпазливо управление на МПС, държане на наркотични вещества без надлежно разрешение).

Facebook logo
Бъдете с нас и във