Параграф22 Daily

§22 Новини

РП - Хасково е предала на съд 40 лица през юни тази година

През юни 2020 г. в Районна прокуратура-Хасково са решени по същество 124 наказателни производства, като в съда са били внесени 39 прокурорски акта срещу 40 лица, а именно: 10 обвинителни акта срещу 10 лица, 20 споразумения, с които е реализирана наказателната отговорност спрямо 21 лица и 9 предложения за налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК. От тях като бързи производства са внесени 12 дела срещу 12 лица.

В Районен съд - Хасково с прокурорски акт са внесени: 2 дела за престъпления против младежта (за заживяване на съпружески начала на лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст с пълнолетен); едно дело за престъпления против здравето (за причиняване на телесна повреда); 6 дела спрямо 7 лица за престъпления против собствеността (кражби); едно дело за престъпление против кредиторите, за неуведомяване в 30-дневен срок след изпадане на търговско дружество в несъстоятелност; едно дело за престъпление против стопанството (за държане на акцизни стоки без изискуемия по закон бандерол в маловажен случай); 3 дела за документни престъпления; 1 дело за хулиганство и 24 дела за общоопасни престъпления (управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества; в срока на изтърпяване на административно наказание „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“; служене с регистрационни табели, предназначени за друго МПС или управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред; противозаконно отнемане на чуждо МПС с намерение за ползване; държане на наркотични вещества без надлежно разрешение; за нарушаване на задължителна 14-дневна карантина или на други мерки, въведени против разпространението на Covid-19; за пътно-транспортни произшествия с причиняване на средна телесна повреда или имуществени вреди).

Facebook logo
Бъдете с нас и във