Параграф22 Daily

§22 Новини

РП – Хасково е предала на съд през август 28 лица

През месец август 2020 г. в Районна прокуратура - Хасково са решени по същество 80 наказателни производства, като в съда са били внесени 28 прокурорски акта срещу 28 лица, а именно: 11 обвинителни акта срещу 11 лица, 14 споразумения, с които е реализирана наказателната отговорност спрямо 14 лица и 3 предложения за налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК.

От тях като бързи производства са внесени 10 дела срещу 10 лица.

В Районен съд - Хасково с прокурорски акт са внесени: едно дело за престъпление против здравето (за причиняване на телесна повреда); две дела за престъпления против младежта (за наплащане на дължима издръжка и за заживяване на съпружески начала на лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст с пълнолетен); 5 дела за престъпления против собствеността (за унищожаване и повреждане на чужди движими и недвижими вещи, кражби); 20 дела за общоопасни престъпления (управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества; в срока на изтърпяване на административно наказание „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“; служене с регистрационни табели, предназначени за друго МПС или управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред; държане на наркотични вещества без надлежно разрешение, за нарушаване на задължителна 14-дневна карантина или на други мерки, въведени против разпространението на Covid-19).

Facebook logo
Бъдете с нас и във