Параграф22 Daily

§22 Новини

РП - Хасково предаде на съд 33 лица през месец април

През месец април 2019 г. прокурорите от Районна прокуратура-Хасково са решили по същество 122 наказателни производства, като в съда са били внесени 33 прокурорски акта срещу 33 лица, а именно: 3 обвинителни акта, 26 споразумения, чрез които е реализирана наказателната отговорност спрямо 26 лица и 4 предложения за налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК. От тях са решени осем бързи производства срещу осем лица.

В Районен съд - Хасково с прокурорски акт са внесени: две дела за престъпления против личността (причиняване на телесни повреди); две дела за престъпления против младежта  (за заживяване на съпружески начала на лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст с пълнолетен); 10 дела за престъпления против собствеността (кражби); две дела за престъпления против стопанството (за държане на акцизни стоки без изискуемия по закон бандерол в маловажен случай); едно дело за документно престъпление, а именно за използване на неистински документ и 15 дела за общоопасни престъпления (управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества; в срока на изтърпяване на административно наказание „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“; служене с регистрационни табели, предназначени за друго МПС или управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред; държане на наркотични вещества без надлежно разрешение).

Facebook logo
Бъдете с нас и във