Параграф22 Daily

§22 Новини

Руската Централна банка отне поредните два банкови лиценза

Днес регулаторът е отнел лиценза за извършване на всички банкови операции на североосетинската Диг-банка, съобщиха от банковия надзор.


Според Централната банка(ЦБ), кредитната институция е провеждала високорискова политика по  активните операции като същевременно не е създавала резерви, адекватни на поетите рискове от възможни бъдещи загуби по клиентски задължения. Поради незадоволителна ликвидност, финансовата институция не е могла да се разплаща своевременно със своите кредитори, в т. ч. и с депозантите. Освен това банката е изпращала в надзора невярна и дори фалшифицирана счетоводна отчетност, опитвайки се по този начин да прикрие опасността от изпадане в банкрут.


"През цялата 2013 г. и през първото тримесечие на 2014 г., влогонабиращата институция е била въвлечена в съмнителни операции с налични пари в обем над 1,2 млрд. рубли", се посочва още в съобщението на ЦБ.


В банката са назначени квестори.


Днес ЦБ на Русия е отнела банковия лиценз и на търговския трезор "Замоскворецкий" в Москва заради "неизпълнение на федералните закони, регулиращи банковата дейност, както и на нормативните актове на Банката на Русия". По тези причини кредитната институция е загубила способността си да задоволява изискванията на своите кредитори. Освен това трезорът многократно е изпращал в регулатора недостоверни и дори фалшифицирани отчети.


"Поради загуба на ликвидност банката не е гарантиирала своевременното разплащане със своите клиенти, а отчетността на кредитната институция е съдържала недостоверни данни за размера и за срока на неизплатените задължения към нейните кредитори",  се уточнява още в съобщението.


В банката са назначени квестори.


ТБ "Замоскворецкий" е малък трезор, въпреки че е член на руската система за застраховане на депозитите. По размера на своите активи той е едва на 438 място в банковата система на Русия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във