Параграф22 Daily

§22 Новини

Руската Централна банка затвори три небанковите кредитни институции

Днес загуби своя лиценз Небанковата кредитна институция (НБКИ) "Финансови услуги", съобщават от регулатора. Причината за отнемането му са неизпълнение от НБКИ на руското законодателство за регулиране на банковата дейност, както и на разпоредбите на Централната банка. Освен това размерът на собствения капитал на институцията към датата на отнемането на лиценза й е бил под минималния установен размер към датата на нейното лицензиране.

НБКИ "Финансови услуги" е инвестирала привлечените средства в нискокачествени активи, които са довели до загуба на значителна част от капитала й. През август 2014 г. кредитната институция е била заподозряна и в осъществяване на поредица съмнителни сделки, свързнани с изнасянето в чужбина на големи количества пари в брой, се казва още в изявление.  Освен това мениджърите и собствениците на НБКИ "Финансови услуги" не са предприели никакви стъпки за възстановяване на финансовото й равновесие.

Към октомври 1 затворената кредитна институция е била на 842 място по балансово число в банковата система на Руската федерация.

Централната банка на Русия отне и лиценза на кредитната организация по сетълмента "Център за междубанкови плащания", се посочва от регулатора. Причината за това драстично действие е неизпълнението от НБКИ на руското законодателство за регулиране на банковата дейност, както и на разпоредбите на Централната банка. Освен това размерът на собствения капитал на институцията към датата на отнемане на лиценза й е бил под минималния размер на уставния й фонд към датата на нейното лицензиране.

Институцията не е притежавала и законовите минимални количества активи в ДЦК в активите си и е представяла в Централната руска банка невярна отчетна и балансова  информация. В резултат на неспазването на надзорните изисквания за формиране на резерви, адекватни на поеманите рискове, кредитната институция е загубила по-голяма част от своя собствен капитал, се  обяснява още в съобщението. Освен това тя е извършвала много съмнителни сделки, прехвърляйки в чужбина големи  количества пари в  брой, се посочва още в изявлението.  Освен това мениджърите и собствениците на НБКИ "Финансови услуги" не са предприели никакви стъпки за възстановяване на финансовото й равновесие.

Руската централна банка е отнела днес и лиценза на Клирингова къща International Урал", се посочва в съобщението на регулатора. Причината за това решение е повторно нарушение от НБКИ в рамките на една година на изискванията на член 7 от Федералния закон "За борба с легализацията (прането на пари) и на облагите от престъпна дейност". "През 2013 г. и първата половина на 2014 г. кредитната институция е участвала в поредица съмнителни сделки, свързани с износ зад граница на големи количества налични пари", се казва още в съобщението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във