Параграф22 Daily

§22 Новини

Само 14 български компании попадат в топ 500 за Централна и Източна Европа

В традиционната класация на най-големите компании в Централна и Източна Европа - Кофас ЦИЕ Топ 500 за 2013 година, попадат само 14 български компании. Родният лидер е Лукойл Нефтохим, който заема 19 позиция. В предишната класация рафинерията е била на 25 място.


Консултантската компания Кофас подрежда дружествата в региона по техния оборот, като в допълнение анализира и данни за броя на служителите, за секторни и пазарни рискове.


Като цяло от родните компании преобладават тези в енергетиката и петролната промишленост, което е и в съответствие с профила на цялата класация, посочва по повод представянето на класацията Милена Виденова, управител на Кофас за България. Очевидно и за развиващата се част от Европа 2012 г. и 2013 г. са били трудни години. Анализът на компаниите в Топ 500 в региона показва обаче, че дори и в трудните икономически времена, тук има потенциал за растеж. Водещите компании в класацията са увеличили оборота си с 5%, което е показател за тяхната важност не само в региона, но и за цяла Европа.


Броят на българските компании в тазгодишната класация отбелязва минимален спад. През 2011 г. те са били 16, а през 2010 - 17. Страната ни се отличава с още една интересна особеност в Кофас ЦИЕ Топ 500 - едва 0.3% от работната сила е заета в компании, попадащи сред 500-те най-добри в ЦИЕ, с което се нарежда на последно място. За конкурентоспособността на България има значение и друг показател - общия оборот на компаниите в класацията, който е 16,098 млрд. евро и по който страната ни заема осма позиция. Този показател обаче отбелязва спад, макар и незначителен спад - с 1% спрямо стойността за 2011 г.


Българските компании в Топ 500:


19. Лукойл Нефтохим (25 място в предишната класация) - 22% ръст на обората и 30% нарастване на печалбата през 2012 г. спрямо предходната 2-12 година;


51. Арубис Бъ лгария (47) - спад на оборота със 7.6% и намаляване на печалбата с 11%;


71. Лукойл България (72) - ръст на оборота с 3% и драстично намаляване на печалбата с 1515.9%;


86. Национална електрическа компания (86) - спад на оборота с 4.3% и значително намаление на печалбата с 237.2%;


179. Булгаргаз (213) - ръст на оборота с 14.7% и спад на печалбата с 55.2%;


200. OMV България (189) - намаление на оборота с 5.5% и спад на печалбата с 264.7%;


246. Овергаз инк. (319) - нарастване на оборота с 21.6% и ръст на печалбата с 119.5%;


270. Нефтохим Петрол (276) - ръст на оборота с 0.7% и нарастване на печалбата с 324.2%;


271. ЧЕЗ Електро България (302) - нарастване на оборота с 8.4% и спад на печалбата със 75.3%;


379. Кауфланд България (473) - ръст на оборота с 19.8%, няма данни за печалбата;


416. МобилТел (390) - спад на эоборота с 13.2% и нарастване на печалбата с 20.9%;


429. Българска телекомуникационна компания (439) - намаляване на оборота с 4.2% и драстичен спад на печалбата с 563%;


443. АЕЦ Козлодуй (444) - спад на оборота с 0.8% и ръст на печалбата с 28.8%;


445. Енерго Про Продажби (491) - нарастване на оборота с 6.3% и спад на печалбата с 102.8%.


Равносметката показва, че 10 от 14-те български компании, включени в ЦИЕ топ 500, заемат по-висока позиция в сравнение с миналогодишната. НЕК ЕАД остава на 86 позиция без промяна. Двете български компании, които са отпаднали от класацията за тази година са Стомана Индъстри и Космо България Мобайл.


Въпреки икономическата криза, компаниите в ЦИЕ Топ 500 са увеличили общия си оборот през 2012 г. с 5%, надвишавайки 628 млрд. евро. Това представяне обаче не води до добри резултати по отношение на нетната печалба. Ако през 2011 г. най-големите компании от Централна и Източна Европа отбелязаха увеличение на печалбите си, за 2012 г. те намаляха с близо 32% до 20 млрд. евро.


Повечето от големите компании от региона на Централна и Източна Европа идват от Полша, която дава повече от една трета от най-големите компании в региона (171 на брой, 34.2% от всички). По този начин страната затвърждава водещата си позиция и отбелязва увеличение с 6% на общия оборот спрямо предишната година, достигайки 234 млрд. евро. Полските компании са на върха и по отношение на нетната печалба, която е общо 8.460 млрд. евро.


Унгария е на второ място по брой фирми в класацията (66; 13.2%) с ръст на общия оборот до 240 млрд. евро., докато през 2011 г. беше на трето. Кофас обаче препоръчва страната да бъде следена внимателно, тъй като нетната печалба годишна база отбелязва сериозно намаление от 27.5%.


Румъния застава на трето място, измествайки Украйна. Това може да се обясни с увеличение от 22,7% на броя компании в класацията - общо 54. По показателите оборот и печалба обаче страната е на пета позиция в класацията.


В петролния сектор работят най-много от компаниите в класацията Кофас ЦИЕ Топ 500. 65 компании генерират печалба в размер на общо 162 млрд. евро. Трудната година личи съществено в този сектор, общата нетна печалба се е свила с 34.6%. На следващо място са компаниите в областта на енергетиката, които не могат да достигнат половината оборот на тези в петролния сектор (76 млрд. евро). Средната скорост на ръст в сектора е доста обещаваща (11%), но компаниите тук реагират на намаленото търсене на енергия заради рецесията освобождавайки персонал (спад от 12,9%) и преживявайки остър спад в печалбата. Автомобилният сектор тази година успя да влезе в Топ 3 - това са 42 компании, реализирали почти 63 млрд. евро оборот, най-голям дял от който идват от Чехия и Словакия Skoda Auto SS, Volkswagen Slovakia, KIA Motors ).


Като цяло икономиката на България се представя в добра светлина на фона на региона - растежът остава положителен благодарение на потреблението на домакинствата, а безработицата все още спада. Независимо от това, рецесията в еврозоната дава своите отражения: благодарение на ниското търсене от основните търговски партньори Германия, Румъния и Турция, търсенето на български продукти намалява. Слабият износ, заедно с по-голям внос, ще се отрази на баланса по текущата сметка - за 2013 г. се очаква дефицит.

Facebook logo
Бъдете с нас и във